قالب وردپرس

مشبک‌کاری باورنکردنی و فوق العاده یک هنرمند روی برگ‌های درختان (+عکس)-فان دانلودانه


مشبک‌کاری روی برگ‌

مشبک‌کاری باورنکردنی یک هنرمند روی برگ‌های درختان (+عکس)

امروز هنرمندی را به شما معرفی می کنیم که دست به عملی ابتکاری زده او قوانین مرسوم هنر

را زیر پا گذاشته است و  مواد معمولی که دیگران استفاده می کنند مثل چوب، سنگ و… . را در کارهایش به کار نمی برد. نام این هنرمند Lorenzo Duran است. او از برگ درختان استفاده کرده و با تکنیک های ظریف خودش آنها را مشبک کاری می کند.